BAYRAM CANDAN

Born in 1964, Erzincan.

Education:

Sculpture, Faculty of Fine Arts, Dokuz Eylul University (1990)

Ceramics, Trakya University (1985)

Exhibitions:

“culture – physique”, Gallery Apel (February 2010)

“st-art european contemporary art fair”, Strasbourg (November 2009)

“reading corner” Contemporary Bookart from Turkey, 6. North Germany Handprint Fair, Hamburg (January 2009)

“summer tales”, Gallery Apel (2009)

“maybe a grain, but its existance cannot be denied“, Gallery Apel (2009)

“reading corner” Contemporary Bookart from Turkey, International Frankfurt Book Fair (2008)

“je m’apelle apel”, Gallery Apel (2008)

“On Strike”, Gallery Apel (2008)

“Pages”, Gallery Apel (2007)

“Radikal Art: Face to Face”, Billboard Project (2007)

“Earth and Fiber”, Gallery Apel, 2007

“A Room of One’s Own”, Gallery Apel (2006)

“Copykiller”, Aksanat (2006)

“The Beginnings: Different Approaches to Drawing”, Kasa Gallery (2005)

“Ser-gi-ysi”, Düsseldorf Fashion Fair, CPD Dusseldorf (2005)

“Ser-gi-ysi”, Aksanat (2004)

“Ser-gi-ysi Fire Performance”, Sabancı University (2003)

“Worn Off Screws”, Çubuklu Hayal Kahvesi (2000)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Here below is the Turkish version:

BAYRAM CANDAN

1964 Erzincan doğumlu. Halen İstanbul da yaşamakta.

Eğitim:

Heykel, Güzel sanatlar Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (1990)

Seramik, Trakya Üniversitesi (1985)

Sergiler:

“kültür – fizik”, Galeri Apel (Şubat 2010)

“st-art european contemporary art fair”, Strasbourg (Kasım 2009)

“Okuma Köşesi, Türkiye’den Günümüz Kitap Sanatı”, 6. Kuzey Almanya Elbaskı Fuarı Museum der Arbeit , Hamburg (Ocak 2009)

“okuma köşesi”, Galeri Apel (2009)

“yaz masalları”, Galeri Apel (2009)

“zerredir belki, ama yok denilmez”, Galeri Apel (2009)

“Okuma Köşesi, Türkiye’den Günümüz Kitap Sanatı”, Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı (2008)

“benim adım apel”, Galeri Apel (2008)

“Bu İşyerinde Grev Var”, Galeri Apel (2008)

“Sayfalar”, Galeri Apel (2007)

“Radikal Art: Ardından Değil Karşısına”, Kamusal Alan Projesi (2007)

“Toprak ve Lif”, Galeri Apel, 2007

“Kendine Ait Bir Oda”, Galeri Apel (2006)

“Kopyakatil”, Aksanat (2006)

“İşin Başı: Çizime Farklı Yaklaşımlar”, Kasa Galeri (2005)

“Ser-gi-ysi”, Düsseldorf Moda Fuarı, CPD Dusseldorf (2005)

“Ser-gi-ysi”, Aksanat (2004)

“Ser-gi-ysi Ateş Performansı”, Sabancı Üniversitesi (2003)

“Yalama Olmuş Civatalar”, Çubuklu Hayal Kahvesi (2000)